LKS Womix/Bogmar Ostromecko

Adres sali: 

Sala Zespołu Szkół w Ostromecku, ul. Szkolna 1

Wejście na salę: środa, godz. 20.00

Sędzia:

MICHAŁ CHOJNICKI

Kontakt:

Paweł Śliwiński / tel. 664 067 333 / pawel@bogmar.bydgoszcz.pl

Łukasz Śliwiński / tel. 602 886 956 / lukasz@bogmar.bydgoszcz.pl

Zawodnicy

1. Łukasz Śliwiński
2. Paweł Śliwiński
3. Adam Kapeliński
4. Piotr Andersohn
5. Przemysław Kierys
6. Tomasz Westfalewski

7. Paweł Malankowski
8. Maciej Pruss
9. Tomasz Tomaszewski
10.Wojciech Simiński
11.Kamil Sobociński
12.Miłosz Płomiński

13.Paweł Kroll
14.Waldemar Karwowski                                            15. Artur Hoffmann
16. Daniel Gill
17.Arkadiusz Grubich
18.Marcin Kocik