LKS Womix/Bogmar Ostromecko

Adres sali: 

Sala Zespołu Szkół w Ostromecku, ul. Szkolna 1

Wejście na salę: wt. godz. 19.00

Sędzia:

MICHAŁ CHOJNICKI

Kontakt:

Paweł Śliwiński / tel. 664 067 333 / pawel@bogmar.bydgoszcz.pl

Łukasz Śliwiński / tel. 602 886 956 / lukasz@bogmar.bydgoszcz.pl

Zawodnicy

. Łukasz Śliwiński
2. Paweł Śliwński
3. Marcin Karbownik
4. Piotr Andersohn
5. Patryk Filipiak
6. Tomasz Westfalewski

ł7. Paweł Malankowski
8. Maciej Pruss
9. Tomasz Tomaszewski
10.Marta Kotarska
11.Wojciech Siminski
12.Kamil Sobociński

13.Miłosz Płomiński
14.Paweł Kroll
15.Waldemar Karwowski
16.Daniel Gill
17.Arkadiusz Grubich
18. Jarosław Sztubecki