Grupa Moderator/HQV Bydgoszcz

Adres sali: 

Hala Intercor ul. Powst. Wlkp.33

Wejście na salę: pon. 20.20

Sędzia:

ŁUKASZ LUBIEWSKI

Kontakt:

Krystian Bednarski  / tel. 796 573 570 / krystian.bednarski44@gmail.com

Bartosz Nadrakowski   / tel. 601 365 371 / bartosz.nadrakowski@o2.pl

Zawodnicy (patrz-TRANSFERY)

1. Bartosz Nadrakowski
2. Krystian Bednarski
3. Mateusz Broński
4. Piotr Mazurek
5. Mirosław Kapturczak

6. Krzysztof Zawilski
7. Mikołaj Baranowicz
8. Igor Tobolewski
9. Tomasz Sinicki

10. Patryk Kurowski
11. Andrzej Beliński
12. Szymon Dębski